Payment and delivery methods

更新信息 15/01/2021

Payment Method

QR PAYMENT through Kbank

QR PAYMENT through Kbank

Pay with CREDIT / DEBIT card

Pay with CREDIT / DEBIT card

银行汇款

Kasikorn Bank

Kasikorn Bank
分行: พระราม2
账户名称: บริษัท จี เอ็ม สโตร์ แอนด์ คาเฟ่ จำกัด
账户号码: 7111060570

送货费

EMS ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ - EMS Thailand

附加费 (฿) 0.00  

订单取消政策

订单取消政策

订单取消政策

订单将在 1 日之内被取消