บริษัทยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน7วัน ตามที่เงื่อนไขกำหนด (กรุณาติดต่อเรากลับมาทางไลน์@)
เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า 
1.กรณีได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่ท่านสั่ง กรุณาส่งคืน โดยทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าจัดส่ง และจัดส่งสินค้าไปให้ท่านอีกครั้ง
2.หากได้รับสินค้าชำรุดหรือเสียหายที่เกิดจากตัวสินค้า ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน